logotypy fundusze europejskie

Przedsiębiorstwo MUSTAF MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA ANNA KOWALSKA RAFAŁ KOWALSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji – Bony na cyfryzację, pn.: „Zwiększenie odporności na nieoczekiwane zdarzenia poprzez wdrożenie oprogramowania integrującego procesy w firmie Mustaf Medical”.

Celem projektu jest zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych w firmie przez zakup oprogramowania i środków trwałych, co pozwoli na wdrożenie rozwiązań cyfrowych w firmie z zastosowaniem analizy danych i BI. Realizacja tych zamierzeń dostosuje model działalności firmy do sytuacji powstałej w wyniku pandemii COVID-19. Dzięki temu firma będzie mogła w skuteczny sposób funkcjonować w okresie pandemii. Projekt pozwoli na wdrożenie innowacji procesowej w firmie poprzez zmianę sposobu produkcji oraz funkcji wspierających, takich jak sprzedaż, dystrybucja i logistyka czy funkcje administracyjno-zarządcze. Pozwoli to firmie w okresie kolejnych kryzysów zabezpieczyć płynność finansową, budować zaufanie poprzez pewność realizacji względem kontrahentów i innych podmiotów rynkowych, a przede wszystkim wzmocnić swoją pozycję rynkową poprzez wzrost odporności na nieprzewidziane zdarzenia.

Projekt osiągnie następujące wskaźniki:

Wskaźniki produktu:

 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: 1 szt.,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje: 1 szt.,
 • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje w związku z pandemią COVID-19: 1 szt.,
 • Wartość wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na działania związane z pandemią COVID-19: 289120,00 zł,
 • Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw: 275 800,00zł.

Wskaźniki rezultatu:

 • Liczba wprowadzonych innowacji: 3 szt.,
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych: 3 szt.

Mierzalnymi korzyściami dla przedsiębiorstwa po realizacji projektu będą:

 1. Usprawnienie produkcji, poprzez zoptymalizowane zarządzanie odgórnie jej planowaniem, obciążeniem maszyn, analizą aktualnych stanów magazynowych.
 2. Oszczędność czasu pracy poprzez brak konieczności zliczania stanów magazynowych i produkcyjnych, a także przekazywania na bieżąco papierowych zleceń.
 3. Bieżące monitorowanie obciążenia maszyn i urządzeń, pozwalające zoptymalizować ich pracę.
 4. Zmniejszenie liczby błędów i nieprawidłowości związanych z realizowanymi zleceniami (brak produktów na magazynie, pomyłki w zleceniach itp.).
 5. Zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pracy na każdym stanowisku poprzez zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów międzyludzkich, w razie zaistnienia obostrzeń pandemicznych, w tym przez cyfrowy obieg dokumentów.
 6. Znaczne zmniejszenie ilości odpadów związanych ze zużyciem papierowych dokumentów. 7. Lepsze zarządzanie zakupem surowców w odpowiednich cenach, aby zabezpieczyć firmę zarówno przed wzrostem cen, jak i niedoborem surowców na rynku.

Wartość projektu: 275 800.00zł
Dofinansowanie 234 430.00zł

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

logotypy programów unijnych UE

MUSTAF MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA ANNA KOWALSKA RAFAŁ KOWALSKI  zrealizowało projekt pn.: „Rozpoczęcie produkcji medycznych maseczek ochronnych i innowacyjnych podkładów”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W swojej ofercie posiadamy jednorazowe podkłady higieniczne na rolce oraz serwety kosmetyczne. Są one dostępne w rozmaitych szerokościach oraz w bogatej kolorystyce. Realizujemy zamówienia spersonalizowane (np. nadruk unikatowego wzoru, logo lub nazwy firmy na podkładzie).

Cel projektu: realizacja inwestycji, która pozwoli nie tylko utrzymać konkurencyjność w związku z ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego, ale także pozwoli zwiększyć konkurencyjność firmy poprzez uruchomienie produkcji zgodnej z zapotrzebowaniem rynkowym (maseczki) i wdrożeniem innowacji technologicznej (podkłady).

Wartość całkowita projektu: 688 798,77 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 559 999,00 PLN
Dofinansowanie: 475 999,15 PLN