MUSTAF MEDICAL SPÓŁKA CYWILNA ANNA KOWALSKA RAFAŁ KOWALSKI  zrealizowało projekt pn.: „Rozpoczęcie produkcji medycznych maseczek ochronnych i innowacyjnych podkładów”, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W swojej ofercie posiadamy jednorazowe podkłady higieniczne na rolce oraz serwety kosmetyczne. Są one dostępne w rozmaitych szerokościach oraz w bogatej kolorystyce. Realizujemy zamówienia spersonalizowane (np. nadruk unikatowego wzoru, logo lub nazwy firmy na podkładzie).

Cel projektu: realizacja inwestycji, która pozwoli nie tylko utrzymać konkurencyjność w związku z ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego, ale także pozwoli zwiększyć konkurencyjność firmy poprzez uruchomienie produkcji zgodnej z zapotrzebowaniem rynkowym (maseczki) i wdrożeniem innowacji technologicznej (podkłady).

Wartość całkowita projektu: 688 798,77 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu: 559 999,00 PLN
Dofinansowanie: 475 999,15 PLN